Измени во Законот на данок на додадена вредност -

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (Службен Весник бр.102/2010 од 29.07.2010 година)

 

Измени во Законот на данок на додадена вредност - Прагот за регистрација на правните лица како обврзници на ДДВ се зголемува од 1.300 000 на 2.000 000 денари, оваа  измена ќе почне да се применува од 01.01.2011 година.

 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (Службен Весник бр.102/2010 од 29.07.2010 година)

Назад Испрати на пријател Печати