Од 26.4. (вторник) до 28.4.2016 година (четврток) пред нашиот трговски центар ќе се одржи првиот Велигденски базар, во организација на Капитол мол, Општина Аеродром и Занаетчиската комора на Скопје. -  ...
На базарот ќе може да се видат креативни занаетчиски производи од членови на Занаетчиската комора, но и изработки од членовите на невладините организации за лица со посебни потреби на територијата на Општина Аеродром, меѓу кои Солем, Порака, Мобилност и Доблест. Капитол мол. Твој мол, твое место… Целта на велигденскиот базар е да се промовираат традиционалните вредности преку промоција на занаетчиски изработки како филигран, производи од дрво, плетиво, текстил, накит, разни украси, изработки од стакло и други рачни изработки. Исто така, во рамки на базарот, кој ќе биде отворен секој ден од 10:00 до 20:00 часот, ќе се одржуваат и културно забавни активности на професионални аниматори, мини-концерти на етно-бендови и други познати пејачи, како и промоција на техники за изработка на велигденски украси.
повеќе...

ВЕЛИГДЕНСКИ БАЗАР -  ...
В Е Л И Г Д Е Н С К И Б А З А Р 26-28 април 2016 од 10-20 часот C A P I T O L
повеќе...

Javen Povik -  ...
Општина Гази Баба според Програмата за локален економски развој и информациско комуникациски развој за 2015 год објави јавен повик и во соработка со Занаетчиска комора Скопје финансиски подржа 5 занаетчии и вршители на занаетчиска дејност за: Набавка на опрема и алат Уредување на деловен простор Изработка на веб страна и промотивен материјал Дизајн на производ Субвенционирање на нови вработувања Стекнување на основни познавања за започнување,водење,одржување и развој на занаетчиство Отварање на нови работни места кои ќе дадат поттик на понатамошни потенцијали и можности за вработвање и самовработување Занаетчиски фирми кои се избрани се: 1.ТВ сервис ДИГИТАЛ Железара 2.Кондураџија СИГУРНОСТ н.Маџари 3.Производство на свеќи АНА н.Хиподром 4.Лимарофарбарски дуќан ДАВИД н.Ченто 5.КД Јувелир н.Ченто
повеќе...

Образовен центар -  ...
Занаетчиска комора Скопје како асоцијација која ги здружува занаетчиите и вршителите на занаетчиската дејност на подрачјето на Град Скопје и се грижи за создавање услови и рамка за подобри услови за развој на занаетчиството, а една од приоритетните задачи е создавање кадар за занаетчиите и кадар за отпочнување сопствен микро бизнис од областа на занаетчиството
повеќе...

ИНФО - УЈП -  ...
За отпис на камати од социјални придонеси – Поднесете барање до УЈП до 31 декември Подносителите на пресметки на бруто-плата (работодавач, самовработено лице, индивидуален земјоделец, верско службено лице и државна институција) имаат можност да им бидат отпишани неплатените камати по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување кои настанале во периодот од јануари 2009 година, заклучно со декември 2012 година.
повеќе...

Издаваме дрвени штандови -  ...
Издаваме дрвени штандови димензии 150cm : 80cm. Цената изнесува 900 ден.
повеќе...

Потпишување на Меморандум за разбирање и соработка со средните стручни училишта -  ...
Свечено потпишување на Меморандум за разбирање и соработка помеѓу Занаетчиска комора на Република Македонија, Занаетчиска комора Скопје и Средните стручни училишта на Град Скопје
повеќе...

Кредити за занаетчии за вработување работници преку АВРМ -  ...
Владата на Република Македонија преку Агенцијата за вработување на Република Македонија од 2012 година започна со реализација на Проектот кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места. За таа цел, ги известуваме правните субјекти кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис како и невработените лица кои сакаат да го решат своето вработување, а со тоа да бидат дел од овој Проект на Владата на РМ, дека Агенцијата за вработување на Република Македонија, објавува
повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани од жени -  ...
Предмет на јавниот повик е субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 51%) и управувани од жени, државјани на Република Македонија, преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 120.000 денари ...
повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем -  ...
Предмет на јавниот повик е финансиска поддршка за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем.
повеќе...


1 [ 2 ] [ 3 ]