top_image.jpg (100305 bytes)
Новости и информации


DENOVI NA FILIGRANSTVO 06-08 MAJ 2016 - 
SKOPJE CITY MALL

повеќе...

Од 26.4. (вторник) до 28.4.2016 година (четврток) пред нашиот трговски центар ќе се одржи првиот Велигденски базар, во организација на Капитол мол, Општина Аеродром и Занаетчиската комора на Скопје. - 
На базарот ќе може да се видат креативни занаетчиски производи од членови на Занаетчиската комора, но и изработки од членовите на невладините организации за лица со посебни потреби на територијата на Општина Аеродром, меѓу кои Солем, Порака, Мобилност и Доблест. Капитол мол. Твој мол, твое место… Целта на велигденскиот базар е да се промовираат традиционалните вредности преку промоција на занаетчиски изработки како филигран, производи од дрво, плетиво, текстил, накит, разни украси, изработки од стакло и други рачни изработки. Исто така, во рамки на базарот, кој ќе биде отворен секој ден од 10:00 до 20:00 часот, ќе се одржуваат и културно забавни активности на професионални аниматори, мини-концерти на етно-бендови и други познати пејачи, како и промоција на техники за изработка на велигденски украси.

повеќе...

ВЕЛИГДЕНСКИ БАЗАР - 
В Е Л И Г Д Е Н С К И Б А З А Р 26-28 април 2016 од 10-20 часот C A P I T O L

повеќе...

ПРЕЗЕМИ АКЦИЈА ЗА ПОДОБРА КОНКУРЕНТНОСТ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД - 

повеќе...

Зошто да станам член на Занаетчиска комора - 

повеќе...

29.03.2016_JAVEN OGLAS - MAK -PRAKTIKANSTVO 2.pdf - 

повеќе...

Обука за стекнување на вештини од стари занаети - 
Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година, за активната мерка Обука за стекнување на вештини од стари занаети, Занаетчиската комора Скопје, на ден 17.03.2016 година, објавува ЈАВЕН ОГЛАС до заинтересирани работодавачи Се повикуваат работодавачи кои се заинтересирани за спроведување обуки за стари занаети, оспособување за стекнување на знаења и вештини, да се пријават најдоцна до 30.04.2016 година во Занаетчиската комора Скопје. Обуките се однесуваат на следните стари занаети и ке се обавуваат кај работодавачи: -ковачи (ковано железо изработка на предмети за ентериер и екстериер огради,мебел изработени од дизајнер) во период од 6 месеци -бочвари (бочвии буриња завино и ракија и декоративни предмети завнатрешно и надворешно уредување навинарии,кафичи,ресторани,пивници ,дворови изработени од дизајнер) во период од 6 месеци -јорганџии ( изработка на јоргани и прекривки според модели израработени од дизајнер) во период од 3 месеци -стаклари (урамувачи на слики и фотографии) обука во период од 2 месеци -оџачари во период од 3 месеци -лимари (изработувачи на лимени предмети инспирирани од нашата традиција како кофи за вадење вода од бунар,корита за перење ,канти за полевање на цвеќиња спорд скици изработени од дизајнер ) во период од 4 месеци Заинтересираните работодавачи занаетчии треба да ги исполнуваат следните услови: -да имаат документ за регистрирана соодветна дејност како занаетчија или вршител на занаетчиска дејност; - да имаат минимум 10 години искуство како самостоен занаетчија или вршител на занаетчиска дејност. Заинтересираните работодавачи кои ќе бидат избрани за изведување обука ќе добијат до 30.000,00 денари паричин надомест по обучено лице. Некомплетните и ненавремени доставени документи нема да бидат земени во постапка за избор. Условите, правата и обврските ќе бидат уредени со склучување на договор помеѓу Агенцијата за вработување на Република Македонија, Занаетчиска комора Скопје и изведувачот на обуката. Пријавата за учество може да се најде на интернет страната на Занаетчиска комора Скопје или во комората , заедно со потребната документација: -Решение за регистрација на занаетчиска дејност или потврда за вршење на занаетчиска дејност за вршители на занаетчиска дејност (ТП или ДОО, ДООЕЛ) -Тековна состојба непостара од 6 месец -Диплома за мајстор или други дипломи или сертификати Потребната документација да се достави најдоцна до 30.04.2016 год. на следната адреса: Занаетчиска комора Скопје, ул.Битпазарска бр.12 1000 Скопје Детални информации можат да се добијат во Занаетчиска комора Скопје, контакт телефон 02/3237-850 ;078/312134 и 071/991 981 и веб страната www.zkskopje.com.mk. Занаетчиска комора Скопје

повеќе...

ПРИЈАВА за учество во мерката Обука за стекнување на вештини за стари занаети - 
ПРИЈАВА за учество во мерката Обука за стекнување на вештини за стари занаети

повеќе...

Јавен повик за субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани од жени - 
Јавен повик за субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани од жени

повеќе...

Јавен повик за субвенционирање на занаетии 2016-16 јануари - 
Јавен повик за субвенционирање на занаетии 2016-16 јануари

повеќе...