Контакт

Улица "Битпазарска" број 12,
1000 Скопје,
Република Македонија

Телефон: + 389 (0)2 32 37 850 (Централа)

Факс: + 389 (0)2 32 22 957